Message

 


 

Water Governance Tijdschrift 

 


 

Nu uit! Water Governance 05/2015 

 

THEMANUMMER/SPECIAL ISSUE: INTERNATIONAL

 

Looking back on 2015, at least two water governance ambient events attracted the attention internationally. In the first place the Ministerial welcome, as it was called, of the 12 OECD Principles on Water Governance in June. And secondly the launch of the new set of chinese viagra buy Sustainable Development Goals by the United Nations in September.

 

These two events were the ordering generic cialis from india searches reason for the Editorial Board of the Water Governance magazine to come up with this international focused edition. The Principles on Water Governance undoubtedly will be the source of inspiration to cope with the huge water management challenges in different physical, socio-economic, cultural en political contexts in the most appropriate way. The challenges are primarily determined locally by climate change and follow link next day delivery cialis economic and demographic trends, but internationally by the new Global Goals. Not only for developing countries, but for developed countries as well.

 

The Principles on Water Governance have been presented in the 03/2015 edition of this magazine by Rozemarijn ter Horst.

 


 

Water Governance 04/2015 

 

THEMANUMMER: FINANCIËN

 

Dit themanummer van het Water Governance magazine maakt duidelijk dat de financiering van het waterbeheer weer prominent op de agenda staat.

 

Misschien wel indringender en uitdagender dan ooit. Aarzel niet om mee te discussiëren. Het gaat om iets bijzonders, dat ook nog eens (door de OESO) als “global reference” is aangemerkt.

 

Zoiets verdient het allerbeste onderhoud!

 


 

Water Governance 03/2015 

 

Deze editie van http://www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl/viagra-online-mastercard-accepted het Water Governance vaktijdschrift ziet er niet veel anders uit dan alle vorige edities, maar schijn bedriegt.

 

Achter de schermen is vernieuwing gaande. De spreiding van de edities over het jaar wordt anders, thema’s en actualiteit gaan meer de inhoud bepalen en de http://www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl/buy-viagra-online-50mg redactie gaat een kwaliteitsimpuls geven. Om een goede spreiding over het jaar te garanderen komt het blad vanaf nu vijf keer per jaar uit.

 

Dit is de derde editie van 2015 en er volgen er nog twee. Dat zullen allebei themanummers worden: over de financiering van het waterbeheer (oktober) en over internationale water governance ontwikkelingen (december). Tegelijk met een generic viagra sales guide meer thematische focus wil de redactie nauwer aansluiten bij de actualiteit.

 

Als een water governance onderwerp in het middelpunt van de belangstelling staat, zullen kennis- en debatbijeenkomsten worden georganiseerd, in samenwerking met het Water Governance Centre of andere relevante netwerken. Zo staat voor 22 september 2015 in de middag een debat op de agenda over de financiering van het waterbeheer, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. En in november dit jaar komt er een debat over de waarde (de voor- en nadelen) van regionaal of decentraal waterbeheer.

 

Ook de redactieopzet is vernieuwd. Een permanente kleine kernredactie richt zich op de langere termijn: tenminste drie edities vooruit, de uitdagende thema’s, de actualiteit en de bijbehorende mobilisatie van de andere redacteuren. De kernredactie bestaat uit: de hoofdredacteur, de redactiesecretarissen (bij toerbeurt), een ervaren senior redacteur uit de viagra cheap pills brede redactie, een kerngroeplid van het Water Governance Centre, een jonge water governanceprofessional en http://www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl/where-to-buy-cheap-abilify-online de uitgever. Voor elke editie wordt uit de brede redactie een voorhoede gevormd, die samen met een gastredacteur, de auteurs en een uitgelezen selectie reviewers uit de achterhoede “hun” editie “maken”.

 

De brede redactie is uitgebreid met enkele enthousiaste jonge water governance professionals. Jonge aanwas vergemakkelijkt de vernieuwing en biedt ruimte voor onconventionele ideeën en frisse inzichten. Het versterkt ook de dynamiek en brengt het tijdschrift dichter bij de state of the art in onderwijs en wetenschap

 


 

Wij verwelkomen Annemiek Hendriks en Geert Roovers bij de redactie! 

 

"Lang stonden in de watersector vooral technisch-inhoudelijke vragen centraal met betrekking tot de waterketen en veiligheid. Nu is er steeds meer aandacht voor governance. Je niet alleen afvragen of cheap cialis online online je de goede dingen doet, maar ook of je ze op de goede manier doet. Als je je organisatie inricht op de ene taak, is deze niet vanzelfsprekend geschikt voor andere taken. Dat betekent dat waterbeheerders keuzes moeten maken, willen ze hun ‘klanten' beter bedienen. Die keuzes hebben ook personele consequenties: je moet mensen aannemen die de taken goed kunnen uitvoeren. Een levensvatbare organisatie vergt aandacht voor de scope, organisatie-inrichting, werkprocessen en 5mg propecia competenties."

 

Annemieke Hendriks
Adviseur Berenschot

 


 

Jaargang 4, Nr. 2, juni 2014
EEN BLIK VAN BUITEN OP ONS NEDERLANDS WATERBEHEER

Deze editie van Water Governance staat geheel in het teken van een blik van buiten op cheap generic viagra no prescription het Nederlandse waterbeheer. Wat waren we als aanwezigen trots toen Yves Leterme op 17 maart jl. het OESO-rapport over het Nederlandse waterbeheer overhandigde aan de supplements buy brand name cialis from canada Minister. Op uiterst aimabele wijze, zoals alleen een http://www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl/real-viagra Vlaming dat kan, sprak hij zijn complimenten en waardering uit voor het Nederlandse waterbeheer en gaf hij ons een 8 1⁄2 als rapportcijfer. Het klonk allemaal ‘als muziek in de oren’. Okay, geen 10, maar we beseffen dat we nu niet en nooit, zelfgenoegzaam achterover kunnen gaan zitten. Goed waterbeheer vraagt, zeker in ons laaggelegen land, voortdurende aandacht en investering. En alhoewel de OESO Nederland als mondiale referentie ziet op het gebied van viagra uk shop help waterbeheer, is men toch kritisch op een aantal punten. Bijvoorbeeld als het gaat om het lage waterbewustzijn, zeker in relatie tot de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het financieringsstelsel. Ook is www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl men kritisch ten aanzien van de lage ambitie van Nederland op waterkwaliteit. Nog genoeg uitdagingen en werk aan de winkel dus. Herman Havekes en best viagra soft prices Maarten Hofstra zijn erin geslaagd voor u quotations viagra purchase een heldere samenvatting van het omvangrijke OESO- rapport, dat bijna 300 pagina’s telt, te maken. ... Lees verder

 


 

Nieuwe hoofdredacteur 

 


  

En Henk Loijenga heeft...

 

Henk_Loijenga.jpg 

 

...nieuwsgierig het stokje overgenomen! 

 

Samen met de redactie en alle auteurs wil ik dit tijdschrift graag opstuwen tot een inspirerend meer van alles wat we weten en vinden van water governance. Het symposium “Een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd” op 11 september van www.tijdschriftvoorwatergovernance.nl dit jaar was een mooi instapmoment. Sonja Kooiman doet hiervan verslag vanaf het Podium en nodigt u van harte uit om uw ideeën, mening en visie te geven. Tijdens het symposium was er veel aandacht voor sociale innovatie. Toeval of niet, bijna alle bijdragen in dit nummer gaan er ook over of raken er aan ... Lees verder